محمد درويش https://hawza.mdarwish.net Fri, 08 Mar 2019 15:07:56 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.1 https://hawza.mdarwish.net/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/cropped-Muhammad-Darwish-Logo-Instagram-Light-29-32x32.jpg محمد درويش https://hawza.mdarwish.net 32 32 کدام بدتر است؟ مصیبت امام علی (ع) یا مصیبت امام حسین (ع) https://hawza.mdarwish.net/fa/2018/02/17/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%85%d8%b5%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%db%8c%d8%a8/ https://hawza.mdarwish.net/fa/2018/02/17/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%85%d8%b5%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%db%8c%d8%a8/#respond Sat, 17 Feb 2018 08:09:10 +0000 https://hawza.mdarwish.net/?p=1140 نظری در دشمن‌شناسی و بصیرت سیاسی

مقال کدام بدتر است؟ مصیبت امام علی (ع) یا مصیبت امام حسین (ع) برای اولين بر اينجا نشر شده بوده محمد درويش.

]]>

فرق بین این دو مصیبت چیست؟

دو چیز هست که به استناد آن میشود گفت: مصیبت امام علی S بدتر از مصیبت امام حسین S است:

 امام حسین S حد اقل ۷۲ یاور داشت، اما امام علی S در زمان غصب خلافت فقط ۳ یاور داشت، نه به خاطر اینکه مسلمانان کم بودند، بلکه در زمان خلافت او ۳۰ هزار در رکابش شهید شدند. 
قضیه دوم این است که در زمان امیر المؤمنین S ظلم آشکارا نبود. مثلا فاطمه P باید به چه چیزی اعتراض میکرد؟ چیز آشکاری غیر از قضیه فدک نبود. فاطمه P هم وقتی اعتراض کرد قوم گفتند: فدک را ضمن بیت المال گذاشتیم و بین فقرا تقسیم خواهیم کرد. آیا منطق زهر آلود محکم را میبینید؟ باید مواظب زرنگی های دشمن باشیم. به فاطمه P گفتند: هر چه مردم بگویند، اگر مردم راضی باشند، فدک را به تو بر میگردانیم. فاطمه P جانم فدایش نگاهی به مردم کرد ولی همه ساکت.

اما ظلم در زمان امام حسین S به این پنهانی نبود، بلکه یزید (لعنه الله) آشکارا ظلم میکرد.

بصیرت حقیقی در زمان فتنه های پنهان پیدا میشود. [instanow hashtag= دشمن_شناسی show_hashtag= 1 style= lite media= 20 link= page layout= grid columns= 3 lm_num= 6 ]

مقال کدام بدتر است؟ مصیبت امام علی (ع) یا مصیبت امام حسین (ع) برای اولين بر اينجا نشر شده بوده محمد درويش.

]]>
https://hawza.mdarwish.net/fa/2018/02/17/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%85%d8%b5%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%db%8c%d8%a8/feed/ 0